Här hittar du oss!

Församlingen Immanuel
Ingelsgatan 22
784 35 Borlänge

Telefon: 0243-795986

Kontaktuppgifter

Camilla Idén (pastor)
Telefon: 0243-79 59 86
Mail: camillaiden@gmail.com

Annica Hopstadius (barn och diakoni)
Telefon: 072-309 24 01
Mail: annica@hopstadius.se

David Hopstadius (mission och lovsång)
Telefon: 070-663 95 97
Mail: david@hopstadius.se

Anna-Maria Lundström Ahlénius (lovsång och kör)
Telefon: 076-263 66 29
Mail: mc.anna-maria@live.se

Kerstin Carlsson Kerstell (ungdomar och kör)
Telefon: 0243-79 59 87
Mail: kerstin.kerstell@hotmail.com

Liv Erichsen (bibelundervisning)
Telefon: 072-303 34 40
Mail: liv.e@immanuelskolan.se

Iréne Ivarsson (bön, bokhandel och ekonomi)
Telefon: 0243-79 59 83
Mail: irene.i@immanuelskolan.se